juridiske forhold
nemSOFT ApS 
Forchhammersvej 26
9000 Aalborg
Danmark

Tlf.: (+45) 41 62 72 92 
E-mail: info@nemsoft.dk
Web: www.nemsoft.dk


Copyright

Ethvert brug af nemCMS og relaterede systemer kræver accept af nemSOFT ApS samarbejdssaftale.

Alt information, materiale, software m.v. tilgængeligt på www.nemcms.dk tilhører nemSOFT ApS. Det nævnte materiale må kun anvendes til eget brug, og under forudsætning af at nedenfor anførte Copyright note altid fremgår af alle kopier af materialet.

Brug af ovennævnte materiale er betinget af, at det udelukkende anvendes i informations øjemed og aldrig til kommerciel brug, herunder at det ikke genanvendes direkte eller indirekte i nogen form.

Ovennævnte materiale må under ingen omstændigheder anvendes, ændres eller modificeres i forhold til originalen, idet den aktuelle version på hjemmesiden altid er at betragte som originalen.

Indholdet på www.nemcms.dk er beskyttet af lov om Ophavsret, Copyright og andre love, og må ikke kopieres, eller på anden måde kompromitteres som en helhed eller som delelement.

Ethvert ønske om anden anvendelse af materiale fra www.nemcms.dk end som ovenfor specificeret skal skriftligt godkendes af nemSOFT ApS.

nemSOFT ApS giver ingen former for garanti eller anden sikkerhed omkring indhold, relevans, aktualitet, præcision m.v. af materialet som stilles til rådighed på www.nemcms.dk.

Enhver brug af materialet og afledte konsekvenser af brugen er brugerens eget ansvar, og er nemSOFT ApS fuldstændig uvedkommende.

Links til andre hjemmesider fra www.nemcms.dk er udelukkende lavet for at lette brugerens informationssøgning. Disse Links er udenfor nemSOFT's kontrol og derfor i enhver henseende nemSOFT ApS uvedkommende.


Behandling af personlige oplysninger

Alle personlige oplysninger og data vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand. Personlige data vil kun blive anvendt til internt brug, f. eks. til analyser af brugeradfærd.

Ved tilmelding af vores nyhedsbrev, registrerer vi kun brugernes e-mail adresse til brug i denne forbindelse.

Til- og afmelding af nyhedsbrevet håndteres udelukkende af brugeren selv. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet, skal du selv afmelde dig på www.nemcms.dk, samme sted hvor du foretog din tilmelding.

nemSOFT ApS videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.
Baseret på nemCMS · Copyright 2010 - nemSOFT,   Alle rettigheder forbeholdes
klik for sitemap